TeamBOOST kaartspel

Bootbox

Hoe kun je het beste samenwerken als je niet meer allemaal tegelijk op kantoor bent? TeamBOOST helpt je hierbij. Met dit kaartspel breng je het gesprek over hybride (samen)werken op gang.

Wat ga je krijgen?

Het kaartspel bevat allerlei dilemma’s en vragen over samenwerking, persoonlijk leiderschap, management, faciliteiten en werkcultuur. Veel van deze onderwerpen komen niet vanzelf op tafel. Met de TeamBOOST voeren jullie hierover wél met elkaar het gesprek en maken jullie afspraken voor fijne succesvolle hybride samenwerking. 

Hybride Teamaanpak
Hybride Samenwerken
Hybride Leiderschap

Hybride teamaanpak

Hybride in verbinding

Asynchroon werken

Vergaderingen in de ban

Management skills

Toegang tot webinars

Altijd up to date: WerkWaanzinnig

Live check-in met de BOOSTchamps

Prijs per team

€ 385,00

€ 935,00

€ 1.925,00